Verk­ko­kau­pan käyt­tö- ja toimitusehdot

1. Käyt­tö­eh­to­jen soveltaminen

Ollakseen Gardenin verkkokauppa on Oy Ollakseen Ab:n (2286494-2), jäljempänä ”Palveluntarjoaja” osoitteessa ollakseengarden.fi, tarjoama verkkokauppapalvelu (jäljempänä ”Verkkokauppapalvelu”). Palvelussa käyttäjät (jäljempänä ”Asiakas”) voivat ostaa kaupan tarjoamia tuotteita tai palveluja. Verkkokauppapalvelun käyttö edellyttää, että Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Joidenkin osioiden käyttö edellyttää myös Verkkokauppapalveluun rekisteröitymistä. Pidätämme oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin. Tuotteiden hinnat sisältävät voimassaolevan arvonlisäveron ja maksuvaluuttana on euro.

Verkkokauppapalvelun ja Palveluntarjoajan yhteystiedot:

Oy Ollakseen Ab / Ollakseen Garden
Vetehisenkuja 9 A 30
00530 Helsinki
ollakseen@ollakseen.fi

Asiakas sitoutuu noudattamaan Palveluntarjoajan mahdollisesti erikseen antamia tai Verkkokauppapalvelun yhteydessä ilmeneviä Verkkokauppapalvelun käyttöön, tuotteen tai palvelun tilaukseen ja toimitukseen liittyviä Palveluntarjoajan tai sen sopimuskumppanin ohjeita ja ehtoja. Kulloinkin voimassaolevat ehdot ovat luettavissa Palveluntarjoajan kotisivun alalaidasta.

2. Verk­ko­kaup­pa­pal­ve­lun käyttö

Verkkokauppapalvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä kaksikymmentäneljä (24) tuntia vuorokaudessa. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa Verkkokauppapalvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Verkkokauppapalvelusta sekä lopettaa Verkkokauppapalvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan.

Verkkokauppapalvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Palveluntarjoajalla tai sen sopijakumppaneilla.

Asiakkaalla ei ole oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, edelleen lähettää tai käyttää Verkkokauppapalvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin näiden käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Asiakas ei saa käyttää Verkkokauppapalvelua Palveluntarjoajan tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten. Asiakas voi jakaa Verkkokauppapalvelun sisältämiä yksittäisiin tuotteisiin tai palveluihin liittyviä tarjouksia sosiaalisessa mediassa tai sähköpostitse yksityishenkilönä, mutta muutoin Verkkokauppapalvelun sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty. Asiakkaalla ei ole oikeutta muodostaa Verkkokauppapalvelusta tai sen osasta toista teosta tai toista palvelua.

3. Osta­mi­nen Verkkokauppapalvelusta

Verkkokauppapalvelussa Asiakas voi selata sekä ostaa eri tuotteita tai palveluita. Tuotteiden hinnat on esitetty tuote-esittelyjen yhteydessä. Tuotteen varastosaldo on ennuste ja saatavuutta ei voida aina taata. Tuotteet myydään välimyyntinä, force majeure –ehdoin. Myyjän vastuu rajoittuu laskutettuun hintaan. Tuotteen tai palvelun ostaminen Verkkokauppapalvelusta ei edellyttä Verkkokauppapalveluun rekisteröitymistä.

Tilattavat tuotteet valitaan Verkkokauppapalvelussa lisäämällä ne ostoskoriin. Tilaus lähetetään maksamalla ostoskorin sisältö Verkkokauppapalvelun kassatoiminnossa. Tehdessään tilauksen Asiakas hyväksyy nämä ehdot, tuotteiden hinnat sekä toimituskulut.

Tilaus maksetaan Klarnalta valittavissa olevilla maksutavoilla, jotka ovat verkkomaksu, yleisimmät luottokortit ja luottotarkistuksen läpäistyään myös lasku sekä osamaksu.

Käyttämällä Klarna Checkout -palvelua hyväksyt Klarna AB (publ):n (556737-0431, Sveavägen 46, 113 34 Stockholm) ehdot. Mikäli sinulla on maksamiseen liittyviä kysymyksiä, otathan yhteyttä suoraan Klarnan asiakaspalveluun klarna.fi-sivuston kautta chat-viestillä tai puhelimitse (09) 425 997 71 (ma–pe klo 9–18).

4. Toi­mi­tus, peruu­tus ja reklamaatio

Verkkokauppamme toimitusvaihtoedot ovat nouto tilaltamme Pernajasta tai yhteistyökumppaneiltamme. Emme postita sesonkitilauksia tai kimppuja.

Toimituskulut riippuvat valitusta toimitustavasta ja ne lisätään automaattisesti tilauksen loppusummaan ostoskorin viimeisessä vaiheessa. Sesonkitilausten hintaan sisältyy toimitus ennalta ilmoitettuun noutopaikkaan.

Sesonkituotteiden, kuten sesonkikimpputilausten, toimitusaika voi vaihdella säiden ja kasvukauden mukaan. Sesonkitilausten ennakkoon ilmoitettava aikataulu on arvio, ja toteutuva toimitusaikataulu vahvistetaan tilaajille erikseen.

Tuoretuotteilla, kuten kukilla ja sesonkikimpuilla, ei ole kuluttajasuojalain mukaista palautusoikeutta. Sesonkitilaus on mahdollista perua kirjallisesti kahden viikon sisällä tilauksen tekemisestä, kuitenkin viimeistään viikkoa ennen tilauskauden alkua. Peruutus tulee lähettää osoitteeseen ollakseen@ollakseen.fi ja viesti tulee otsikoida ”Sesonkitilauksen peruutus”.

Kukille annetaan tuoreustakuu. Jos kukkien laatu ei vastaa odotuksia, on tuotteesta reklamoitava välittömästi toimituksen yhteydessä tai sen jälkeen. Reklamaation tulee sisältää selvä kuva tuotteesta ja siinä mahdollisesti olevasta viasta. Varaamme oikeuden olla käsittelemättä myöhässä olevia tai kuvattomia reklamaatioita. Reklamaatio tulee lähettää osoitteeseen ollakseen@ollakseen.fi ja viesti tulee otsikoida ”Reklamaatio”.

5. Asia­kas­tie­dot

Asiakas saa oikeuden käyttää Verkkokauppapalvelua näiden käyttöehtojen sekä muiden Verkkokauppapalvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Asiakkaan tulee rekisteröityessään Verkkokauppapalveluun ja/tai tilausta tehdessään antaa vaaditut tiedot (jäljempänä ”Asiakastiedot”), joiden avulla Asiakas voidaan tunnistaa ja yksilöidä. Tilauksen tekemistä varten Asiakkaalta ei vaadita Verkkokauppapalveluun rekisteröitymistä.

Rekisteröityvän asiakkaan tulee valita salasanalla suojattu käyttäjäkohtainen tunnus (”Käyttäjätunnus”) Verkkokauppapalvelun käyttämistä varten. Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta, mikäli kaikkia Asiakastietoja ei ole annettu tai tiedot on annettu puutteellisesti tai epäasiallisesti tai Asiakas ei muuten täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.

Verkkokauppapalveluun rekisteröityvän Asiakkaan tulee olla täysivaltainen. Verkkokauppapalveluun voi rekisteröityä Asiakkaaksi myös oikeushenkilö. Oikeushenkilön puolesta toimivalla tulee olla kelpoisuus päättää ja sitoutua Verkkokauppapalvelussa tehtäviin toimiin. Yhdellä henkilöllä voi olla yksi tunnus.

Asiakkaan tulee antaa Palveluntarjoajalle Verkkokauppapalvelun toimittamista varten tarvittavat, Palveluntarjoajan pyytämät tiedot. Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa tiedot oikein ja ajantasaisina. Asiakas vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että Asiakkaan antamat tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita.

6. Vas­tuun­ra­joi­tuk­set

Palveluntarjoaja ei takaa, että Verkkokauppapalvelu toimii käyttökatkoitta ja/tai virheettömästi.

Palveluntarjoaja ei vastaa Verkkokauppapalvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Verkkokauppapalvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Asiakkaalle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

Palveluntarjoaja ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun sopijapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena.

7. Ehto­jen voimassaolo

Nämä ehdot tulevat voimaan 12.4.2022 ja ovat voimassa toistaiseksi.

8. Muu­tok­set

Palveluntarjoaja on oikeutettu yksipuolisesti muuttamaan Verkkokauppapalvelun sisältöä, toimintaa sekä näitä käyttöehtoja Verkkokauppapalvelun kehittämiseksi ja muusta tarpeellisesta syystä.

9. Sovel­let­ta­va laki ja eri­mie­li­syyk­sien ratkaisu

Verkkokauppapalveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Verkkokauppapalvelun käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa.